رضا افتخاری از وینفرد شفر لیست بازیکنان خروجی و خرید را خواس ...

رضا افتخاری از وینفرد شفر لیست بازیکنان خروجی و خرید را خواس ...
EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
👸
👸
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : رباطكریم
Ə£į
Ə£į
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
18...🐝.............17
18...🐝.............17
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : اهر
رضا افتخاری از وینفرد شفر لیست بازیکنان خروجی و خرید را خواسته است اما این فهرست هنوز به دست مدیرعامل استقلال نرسیده است.

🆔
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 13

رضا افتخاری از وینفرد شفر لیست بازیکنان خروجی و خرید را خواسته است اما این فهرست هنوز به دست مدیرعامل استقلال نرسیده است. 🆔