مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران :مشهد در حوزه خدمات شهري و ...

مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران :مشهد در حوزه خدمات شهري و  ...
اخبار مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Delibal
Delibal
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 19
شهر : قم
... ...
... ...
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 9
شهر : شیراز
Donya
Donya
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : مریوان
مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران :مشهد در حوزه خدمات شهري و ايجاد فضاي سبز و پاكيزگي در كشور پيشتاز و متفاوت است. اين در شهر كاملا قابل رويت است.
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 10

مجيد فراهاني عضو شوراي شهر تهران :مشهد در حوزه خدمات شهري و ايجاد فضاي سبز و پاكيزگي در كشور پيشتاز و متفاوت است. اين در شهر كاملا قابل رويت است.