سن که هِی بالا میره عمیقا به این نکته میرسی که دیگه نمیتونی ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Hamed
Hamed
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 6
شهر : تبریز
سیما
سیما
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 14
شهر : مشهد
M Z
M Z
دختر | سن : 88 | محبوبیت : 1
شهر : میبد
سن که هِی بالا میره عمیقا به این نکته میرسی که دیگه نمیتونی کسی رو از ته دل دوس داشته باشی، و شرایط برات تصمیم میگیرهداش حسين
SenC @kafiha
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 20

سن که هِی بالا میره عمیقا به این نکته میرسی که دیگه نمیتونی کسی رو از ته دل دوس داشته باشی، و شرایط برات تصمیم میگیره داش حسين SenC @kafiha