➕در مقابل هر اتفاق بدی در زندگی، سه گزینه دارید : بگذارید شم ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
BARAN دلگیرم ازخودم
BARAN دلگیرم ازخودم
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 37
شهر : تهران
M....
M....
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
za🌹ra
za🌹ra
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
➕در مقابل هر اتفاق بدی در زندگی،
سه گزینه دارید :
بگذارید شما را محدود کند
بگذارید شما را نابود کند
و یا اجازه دهید شما را قویتر کند
انتخاب باشماست
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 10

➕در مقابل هر اتفاق بدی در زندگی، سه گزینه دارید : بگذارید شما را محدود کند بگذارید شما را نابود کند و یا اجازه دهید شما را قویتر کند انتخاب باشماست