اگرکسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد، نترس. چون دستش به ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Dar ban bhst
Dar ban bhst
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 3
شهر : نایین
حلما
حلما
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : بابل
Maede
Maede
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 5
شهر : مشهد
توضیحات : بی ادبی?نکن لینک?نذار اد?بکن پی وی?با اجازه ی طرف شاد و خرم باشید❤ تو دل برو باشیــــد☺ ??? بیا گپ لینکم پخش کن
اگرکسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد، نترس. چون دستش به ریشه ات نمیرسد، از همانجاکه قطع شدی جوانه بزن، رشدکن و بزرگ شو.
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 10

اگرکسی آمد و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد، نترس. چون دستش به ریشه ات نمیرسد، از همانجاکه قطع شدی جوانه بزن، رشدکن و بزرگ شو.