شکرگزاری قویترین داروی ضدافسردگیِ تحقیقات اخیر محققان نشان د ...

شکرگزاری قویترین داروی ضدافسردگیِ تحقیقات اخیر محققان نشان د ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
k.@.tri.n*
k.@.tri.n*
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Abadan. band
Abadan. band
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 9
شهر : بندرعباس
💜BARANA💜
💜BARANA💜
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : کاشان
شکرگزاری قویترین داروی ضدافسردگیِ

تحقیقات اخیر محققان نشان داده ،حس "شکرگزاری "باعث تولیدچشم گیر هورمونهای دوپامین و سروتونین در بدن میشود که هر دو کلیدطبیعی مبارزه با افسردگی هستند

join →
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 10

شکرگزاری قویترین داروی ضدافسردگیِ تحقیقات اخیر محققان نشان داده ،حس "شکرگزاری "باعث تولیدچشم گیر هورمونهای دوپامین و سروتونین در بدن میشود که هر دو کلیدطبیعی مبارزه با افسردگی هستند join →