هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد نباشد، هما ...

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد نباشد، هما ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sepideh
Sepideh
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : رئ
آبی بیکران
آبی بیکران
دختر | سن : 70 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
29
29
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 2
شهر : رشت
هر فردی
بهترین هم که باشد،
اگر زمانی که باید باشد
نباشد،
همان بهتر که نباشد ...

👤لوئیس بونوئل
📚با آخرين نفسهايم
sssting
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 6

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد نباشد، همان بهتر که نباشد ... 👤لوئیس بونوئل 📚با آخرين نفسهايم sssting