هر آدمی تو زندگیش حداقل یه بار مسواک یکی دیگه رو انداخته کف ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Miss.akbari
Miss.akbari
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : كردكوئ
Taha Hejazi
Taha Hejazi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
ROZ And R
ROZ And R
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
هر آدمی تو زندگیش حداقل یه بار


مسواک یکی دیگه رو انداخته کف دسشویی ورش داشته فوتش کرده گذاشته سر جاش


نخند که مسواک خودت هم یکی دیگه انداخته😂🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 5

هر آدمی تو زندگیش حداقل یه بار مسواک یکی دیگه رو انداخته کف دسشویی ورش داشته فوتش کرده گذاشته سر جاش نخند که مسواک خودت هم یکی دیگه انداخته😂 🆔 @Khandehabadd