⁣یه بارم که مراقب جلسه، موقع تقلب مچم رو گرفت برگشتم بهش گفت ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
◦•●◉✿
◦•●◉✿
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : پلدشت
Ali Khademi
Ali Khademi
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : گرگان
فرشته
فرشته
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : چناران
⁣یه بارم که مراقب جلسه، موقع تقلب مچم رو گرفت برگشتم بهش گفتم: همه میتونن مچ بگیرن اگه راست میگی دست بگیر!😏

هیچی دیگه دستم رو گرفت و تا در خروجی مشایعتم کرد!😌😌


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 9

⁣یه بارم که مراقب جلسه، موقع تقلب مچم رو گرفت برگشتم بهش گفتم: همه میتونن مچ بگیرن اگه راست میگی دست بگیر!😏 هیچی دیگه دستم رو گرفت و تا در خروجی مشایعتم کرد!😌😌 🆔 @Khandehabadd