یادمه بابام وقتی میرفت واسه خونه شیلنگ بگیره فرضا اگه ۸متر ل ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
GhAsEdAk
GhAsEdAk
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : دماوند
....
....
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
ا.ا
ا.ا
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 5
شهر : تبریز
یادمه بابام وقتی میرفت واسه خونه شیلنگ بگیره فرضا اگه ۸متر لازم بود میگفت ۹متر شیلنگ بده

۱ مترشو واسه تربیت بچه میخوام 😂😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 5

یادمه بابام وقتی میرفت واسه خونه شیلنگ بگیره فرضا اگه ۸متر لازم بود میگفت ۹متر شیلنگ بده ۱ مترشو واسه تربیت بچه میخوام 😂😂 🆔 @Khandehabadd