سناریو پرتکرار، وقتی توریست می‌بینیم: - هموطن: هلو 😃 ولکام ت ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
رها
رها
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : سرعین
S D
S D
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
N....n
N....n
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 17
شهر : كرمان
سناریو پرتکرار، وقتی توریست می‌بینیم:

- هموطن: هلو 😃 ولکام تو ایران. ور آرو یو فرام؟

+ توریست: تنکس. آیم فرام (یه قبرستونی). وود یو پلیز تل می عه لیتل بیت ابوت دیس پِلِیس؟
- هموطن: 😃

+ توریست: وود یو؟
- هموطن: 😃

+ توریست: دو یو اسپیک انگلیش سِر؟
- هموطن: 😃

😂🤣


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 5

سناریو پرتکرار، وقتی توریست می‌بینیم: - هموطن: هلو 😃 ولکام تو ایران. ور آرو یو فرام؟ + توریست: تنکس. آیم فرام (یه قبرستونی). وود یو پلیز تل می عه لیتل بیت ابوت دیس پِلِیس؟ - هموطن: 😃 + توریست: وود یو؟ - هموطن: 😃 + توریست: دو یو اسپیک انگلیش سِر؟ - هموطن: 😃 😂🤣 🆔 @Khandehabadd