مردی نزد پیامبر رفت و گفت: همه کارهای بد را انجام دادم! راه ...

مردی نزد پیامبر رفت و گفت: همه کارهای بد را انجام دادم! راه  ...
کانال گیزمیز 💯

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
روزگارتلخ
روزگارتلخ
دختر | سن : 91 | محبوبیت : 3
شهر :
نفس
نفس
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
روژان
روژان
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
مردی نزد پیامبر رفت و گفت:
همه کارهای بد را انجام دادم! راه توبه برایم هست؟

پیامبر فرمود: والدینت زنده هستن؟
آری پدرم
برو و به او نیکی کن

وقتی رفت حضرت فرمود:
کاش مادرش زنده بود!

🆔 💯
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 12

مردی نزد پیامبر رفت و گفت: همه کارهای بد را انجام دادم! راه توبه برایم هست؟ پیامبر فرمود: والدینت زنده هستن؟ آری پدرم برو و به او نیکی کن وقتی رفت حضرت فرمود: کاش مادرش زنده بود! 🆔 💯