🔵افتخاری: شفرلیست ورود و خروج نداده اما شفاهی با من صحبت کرد ...

EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M
M
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
《همون دخترک دی ماهیه غد و مغرو
《همون دخترک دی ماهیه غد و مغرو
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 14
شهر : كرمان
فاطمه
فاطمه
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 6
شهر : دورود
🔵افتخاری: شفرلیست ورود و خروج نداده اما شفاهی با من صحبت کرده است

🔹شفر شفاها با من در مورد بازیکنان مد نظرش صحبت کرده ولی هنوز لیست کتبی به ما نداده است.او می‌خواهد بعد از این بازی به ما لیست بدهد.

🔹مذاکرات ما با بازیکنان مد نظرمان آغاز شده است و بعد از بازی با ذوب‌آهن برای امضای قراردادها پیش می‌رویم.

🆔 @EsteghlalPage
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 18

🔵افتخاری: شفرلیست ورود و خروج نداده اما شفاهی با من صحبت کرده است 🔹شفر شفاها با من در مورد بازیکنان مد نظرش صحبت کرده ولی هنوز لیست کتبی به ما نداده است.او می‌خواهد بعد از این بازی به ما لیست بدهد. 🔹مذاکرات ما با بازیکنان مد نظرمان آغاز شده است و بعد از بازی با ذوب‌آهن برای امضای قراردادها پیش می‌رویم. 🆔 @EsteghlalPage