زنگ زدم پشتیبانی اینترنتم میگم چرا اینقدر سرعت داغونه گفت مش ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
E
E
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
Behzad
Behzad
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
.
.
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 6
شهر : محمودآباد
زنگ زدم پشتیبانی اینترنتم میگم چرا اینقدر سرعت داغونه گفت مشکل سراسریه سرعت خودمونم اومده پایین نه دانلود میشه کرد نه چیزی میشه دید هیچی دیگه یکم دلداریش دادم گفتم ایشالا درست میشه و قطع کردم


خَشی
artikal
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 11

زنگ زدم پشتیبانی اینترنتم میگم چرا اینقدر سرعت داغونه گفت مشکل سراسریه سرعت خودمونم اومده پایین نه دانلود میشه کرد نه چیزی میشه دید هیچی دیگه یکم دلداریش دادم گفتم ایشالا درست میشه و قطع کردم خَشی artikal