ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ می‌تونید 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ و بدون غلط پشت سر هم ﺑﮕﯿﺪ؟😁 1. ﭼﯿﭙ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
??
??
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 11
شهر : خرم آباد
Ali
Ali
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
ムイɨע£み
ムイɨע£み
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ می‌تونید 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ و بدون غلط پشت سر هم ﺑﮕﯿﺪ؟😁

1. ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ
2. ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟﻪ
3. ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ
4. ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ، ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ، ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ
5. ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ، ﺳﻪ کیسه ﺳﯿﺮ
6. ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ
7. ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺨﺺ شاخصی ﺑﻮﺩ
8. دوغ گاز دار، گاز دوغ دار
9. ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ، ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ
10. ﺭﻳﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭ ﺭيله
11.تاجر تو چه تجارت می کنی ، تو را چه که چه تجارت می کنم؟
12.دستِ راستِ ماستِ سُسه
13. سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت
14. این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم
15. دزدی دزدید ز بز دزدی بزی عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی

فقط جلو خانواده امتحان نکنید که میزنن تو دهنتون😂
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 3

ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ می‌تونید 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ و بدون غلط پشت سر هم ﺑﮕﯿﺪ؟😁 1. ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ 2. ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟﻪ 3. ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ 4. ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ، ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ، ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ 5. ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ، ﺳﻪ کیسه ﺳﯿﺮ 6. ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ 7. ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺨﺺ شاخصی ﺑﻮﺩ 8. دوغ گاز دار، گاز دوغ دار 9. ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ، ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ 10. ﺭﻳﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭ ﺭيله 11.تاجر تو چه تجارت می کنی ، تو را چه که چه تجارت می کنم؟ 12.دستِ راستِ ماستِ سُسه 13. سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت 14. این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم 15. دزدی دزدید ز بز دزدی بزی عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی فقط جلو خانواده امتحان نکنید که میزنن تو دهنتون😂 . 🔵 @khompare 🔴