بدن من و شما، زمين و اجرام منظومه شمسي، كل ستارگان و اجرام ك ...

بدن من و شما، زمين و اجرام منظومه شمسي، كل ستارگان و اجرام ك ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N Godarzi
N Godarzi
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : اهواز
....
....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
Paria
Paria
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : زنجان
بدن من و شما، زمين و اجرام منظومه شمسي، كل ستارگان و اجرام كهكشانهای عالم، فقط 4%جهان را تشكيل می‌دهند، 96%هستی از ماهيت پيچيده‌ای شكل گرفته كه ما چيزی راجع به آن نمی‌دانيم.Mckellen
Natali @Kafiha
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 5

بدن من و شما، زمين و اجرام منظومه شمسي، كل ستارگان و اجرام كهكشانهای عالم، فقط 4%جهان را تشكيل می‌دهند، 96%هستی از ماهيت پيچيده‌ای شكل گرفته كه ما چيزی راجع به آن نمی‌دانيم. Mckellen Natali @Kafiha