تصویرى از يك دلارى لوله شده که شمایل یک فرازمینی را نمایان م ...

تصویرى از يك دلارى لوله شده که شمایل یک فرازمینی را نمایان م ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
تموم زندگیم..بدون زندگی کردن گ
تموم زندگیم..بدون زندگی کردن گ
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : کازرون
ففففففففففففففففففففففففف
ففففففففففففففففففففففففف
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 4
شهر : اراک
تصویرى از يك دلارى لوله شده که شمایل یک فرازمینی را نمایان می سازد!

برخی نظريه پردازان تئورى توطئه می گویند، دولت در امریکا تحت نظر فراماسون ها و فرازمینی ها اداره می شود!

🆔 @Ajayebe_jahann 📸
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 18

تصویرى از يك دلارى لوله شده که شمایل یک فرازمینی را نمایان می سازد! برخی نظريه پردازان تئورى توطئه می گویند، دولت در امریکا تحت نظر فراماسون ها و فرازمینی ها اداره می شود! 🆔 @Ajayebe_jahann 📸