‏شما فك كن ما بچه كه بوديم تلويزيون اينا رو پخش ميكرد واسه م ...

‏شما فك كن ما بچه كه بوديم تلويزيون اينا رو پخش ميكرد واسه م ...
😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دلی??
دلی??
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
توضیحات : لواشک دوست میداری آیا؟?
Atiye
Atiye
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
...
...
دختر | سن : 81 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
‏شما فك كن ما بچه كه بوديم تلويزيون اينا رو پخش ميكرد واسه ما
بعد ميگفتن چرا شبا جیش میکنی تو جات 😂


🆔 @Khandehabadd
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 6

‏شما فك كن ما بچه كه بوديم تلويزيون اينا رو پخش ميكرد واسه ما بعد ميگفتن چرا شبا جیش میکنی تو جات 😂 🆔 @Khandehabadd