بَغل درمانی!!😳 در نیویورک محلی تاسیس شده برای زنانی که تنها ...

بَغل درمانی!!😳 در نیویورک محلی تاسیس شده برای زنانی که تنها  ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
???
???
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 4
شهر : کرمانشاه
♥
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 5
شهر : میبد
﷼
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 7
شهر : کرج
بَغل درمانی!!😳

در نیویورک محلی تاسیس شده برای زنانی که تنها هستند یا فشار کاری زیادی دارند،تا با پرداخت مبلغی یک ساعت در بغل یک مرد باشند و بغل درمانی کنند!😐🙃😁

@danestanihayekhob
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 22

بَغل درمانی!!😳 در نیویورک محلی تاسیس شده برای زنانی که تنها هستند یا فشار کاری زیادی دارند،تا با پرداخت مبلغی یک ساعت در بغل یک مرد باشند و بغل درمانی کنند!😐🙃😁 @danestanihayekhob