امان از روزی که خدا کسی رو بلاک کنه ... @eshgh_eshgh1😔