اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست، هر آﻥ کس که برای غاﺭت ایر ...

اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست، هر آﻥ کس که برای غاﺭت ایر ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💕zahra💕
💕zahra💕
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 3
شهر : قائم شهر
محمد
محمد
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 22
شهر : رشت
توضیحات : شهر
P
P
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست، هر آﻥ کس که برای غاﺭت ایراﻥ تفنگ خود را بر سر من و شما گرفته است تا آزاﺩی فراموش‌مان گرﺩد، اجنبی‌ست!!

ميرزا کوچک‌خان

@MCHOGHOK | کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 9

اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست، هر آﻥ کس که برای غاﺭت ایراﻥ تفنگ خود را بر سر من و شما گرفته است تا آزاﺩی فراموش‌مان گرﺩد، اجنبی‌ست!! ميرزا کوچک‌خان @MCHOGHOK | کانال مشهدیها