هیچ یک از ما نمی دانیم که کدامین خاطره ی کسان دیگر خواهیم شد ...

هیچ یک از ما نمی دانیم که کدامین خاطره ی کسان دیگر خواهیم شد ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نازنین
نازنین
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
MOHDS?
MOHDS?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
B....
B....
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : کرمانشاه
هیچ یک از ما نمی دانیم
که کدامین خاطره ی کسان دیگر خواهیم شد.

👤 تورگوت اویار

Cargo @kafiha
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 7

هیچ یک از ما نمی دانیم که کدامین خاطره ی کسان دیگر خواهیم شد. 👤 تورگوت اویار Cargo @kafiha