شاخص کیفی هوا هم‌اکنون ۵۶ و میانگین شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذ ...

شاخص کیفی هوا هم‌اکنون ۵۶ و میانگین شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذ ...
اخبار مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
غروب
غروب
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 11
شهر : اصفهان
اسماعیل فرهادی
اسماعیل فرهادی
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 0
شهر : شهركرد
...
...
دختر | سن : 79 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
شاخص کیفی هوا هم‌اکنون ۵۶ و میانگین شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذشته ۶۹ و هر دو در شرایط سالم هستند.
دما هم‌اکنون ۱۱درجه و غالبا آفتابی است.
bit.ly/2JM1yh3
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 9

شاخص کیفی هوا هم‌اکنون ۵۶ و میانگین شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذشته ۶۹ و هر دو در شرایط سالم هستند. دما هم‌اکنون ۱۱درجه و غالبا آفتابی است. bit.ly/2JM1yh3