هرگاه با چشمان عاشقانه و عمیق نگاه کنی خدا آشکار می شود اگر ...

هرگاه با چشمان عاشقانه و عمیق نگاه کنی خدا آشکار می شود اگر  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mehdi_ebrahimi
Mehdi_ebrahimi
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 2
شهر : رئ
سجاد جوووووون
سجاد جوووووون
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
⛥🔱💊Mhdi 💊🔱⛥
⛥🔱💊Mhdi 💊🔱⛥
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
هرگاه با چشمان عاشقانه و عمیق
نگاه کنی خدا آشکار می شود
اگر چشمها با عشق نباشند
به روی خدا کورند
تنها کسانی که در نگاهشان
عشق جاریست می توانند خدا را ببینند
راه دیگری وجود ندارد

🆔 @Asrar_Daroun
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 17

هرگاه با چشمان عاشقانه و عمیق نگاه کنی خدا آشکار می شود اگر چشمها با عشق نباشند به روی خدا کورند تنها کسانی که در نگاهشان عشق جاریست می توانند خدا را ببینند راه دیگری وجود ندارد 🆔 @Asrar_Daroun