ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﯾﺎﺩ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سارا
سارا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 12
شهر : شیراز
توضیحات : /start 431142531
باران
باران
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 29
شهر : اقلید
توضیحات : طراح
abcd
abcd
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : اراک
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ
ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﻨﯽ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻢ! ؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ :
ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺩﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!!!!!!!!!😂😂😂


  🔴 @khompare 🔵
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 7

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻢ! ؟؟؟؟؟؟؟؟ . . . . . . . ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺩﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!!!!!!!!!😂😂😂   🔴 @khompare 🔵