در روز بزرگداشت حافظ همه زیاد ازش نوشتن ولی به نظرم فقط این ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
میلاددددد
میلاددددد
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : ارومیه
💕💖 .......... 💖💕
💕💖 .......... 💖💕
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 1
شهر : رشت
Abol_mj
Abol_mj
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : بردسكن
در روز بزرگداشت حافظ همه زیاد ازش نوشتن ولی به نظرم فقط این بیت کافی بود!
حافظا مِی خور و رندی کن و خوش باش! ولی
دام ِ تزویر مکن چون دگران قرآن را!

NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 8

در روز بزرگداشت حافظ همه زیاد ازش نوشتن ولی به نظرم فقط این بیت کافی بود! حافظا مِی خور و رندی کن و خوش باش! ولی دام ِ تزویر مکن چون دگران قرآن را! NiNa @Kafiha