🔺رویترز: دینا پاول درخواست ترامپ برای جانشینی هیلی را نپذیرف ...

🔺رویترز: دینا پاول درخواست ترامپ برای جانشینی هیلی را نپذیرف ...
کانال آخرین خبر

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
اینهممیگذرد
اینهممیگذرد
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 2
شهر : گرگان
خدمات فنی کیان رییسی
خدمات فنی کیان رییسی
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
اسمان
اسمان
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : سمنان
🔺رویترز: دینا پاول درخواست ترامپ برای جانشینی هیلی را نپذیرفت/ انتخاب

@Akharinkhabar
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

🔺رویترز: دینا پاول درخواست ترامپ برای جانشینی هیلی را نپذیرفت/ انتخاب @Akharinkhabar