‏علت شکست حافظ تو روابط سختگیریش بوده. طرف تا موهاشو باز میک ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
K
K
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 13
شهر : بوشهر
?my mahshid ❤
?my mahshid ❤
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 10
شهر : اصفهان
❤MAHDI❤
❤MAHDI❤
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
‏علت شکست حافظ تو روابط سختگیریش بوده. طرف تا موهاشو باز میکرده میگفته زلف بر باد مده. دوباره میومده ببنده زلف را حلقه مکن.. بابا ول کن خواجه

Artikal @Kafiha
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 6

‏علت شکست حافظ تو روابط سختگیریش بوده. طرف تا موهاشو باز میکرده میگفته زلف بر باد مده. دوباره میومده ببنده زلف را حلقه مکن.. بابا ول کن خواجه Artikal @Kafiha