. برای تمیز کردن بطری ها شیشه ها یا تنگ ها، پوست تخم مرغ و آ ...

. برای تمیز کردن بطری ها شیشه ها یا تنگ ها، پوست تخم مرغ و آ ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
🌷
🌷
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : گلپایگان
‌‌‌...h?...
‌‌‌...h?...
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 30
شهر : قم
?
?
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : مریوان
. برای تمیز کردن بطری ها
شیشه ها یا تنگ ها،
پوست تخم مرغ و آب و صابون داخل آنها بریزید و خوب تکان دهید.
در زمان کوتاهی داخلی آنها تمیز می شود!

@etelaate_omoomi
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 11

. برای تمیز کردن بطری ها شیشه ها یا تنگ ها، پوست تخم مرغ و آب و صابون داخل آنها بریزید و خوب تکان دهید. در زمان کوتاهی داخلی آنها تمیز می شود! @etelaate_omoomi