🔴 تلگرام پس از بیش از ۴ ساعت اختلال، چند ساعت قبل وصل شد 🔹 ا ...

🔴 تلگرام پس از بیش از ۴ ساعت اختلال، چند ساعت قبل وصل شد 🔹 ا ...
EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
-Fatemeh
-Fatemeh
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
.
.
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : فردوس
توضیحات : ککککک
...
...
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
🔴 تلگرام پس از بیش از ۴ ساعت اختلال، چند ساعت قبل وصل شد

🔹 اکانت توییتر تلگرام و پاول دروف، قطعی یکی از سرورها را عامل اختلال تلگرام در خاورمیانه، آفریقا و اروپا اعلام کرده بود

🆔 @EsteghlalPage
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 3

🔴 تلگرام پس از بیش از ۴ ساعت اختلال، چند ساعت قبل وصل شد 🔹 اکانت توییتر تلگرام و پاول دروف، قطعی یکی از سرورها را عامل اختلال تلگرام در خاورمیانه، آفریقا و اروپا اعلام کرده بود 🆔 @EsteghlalPage