خیال قشنگے ســت شنیـــــدن صداے خش خش برگ ها در زیر پاهای ...

خیال قشنگے ســت شنیـــــدن صداے خش خش برگ ها    در زیر پاهای ...
♥🔱 عاشقانه های خاص 🔱♥

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Maryam
Maryam
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 11
شهر : اصفهان
ABBAS
ABBAS
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : آبیك
....ِ،😎😎،....
....ِ،😎😎،....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : سروستان
خیال قشنگے ســت
شنیـــــدن صداے

خش خش برگ ها
در زیر پاهایمان
قدم زدن دو نفره مان
در پاییــز !
اما هنوز تو نیامده اے
ومن تنهــا
ظهرتان زیبا

💞💞 @Caffeee 💞💞
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 9

خیال قشنگے ســت شنیـــــدن صداے خش خش برگ ها در زیر پاهایمان قدم زدن دو نفره مان در پاییــز ! اما هنوز تو نیامده اے ومن تنهــا ظهرتان زیبا 💞💞 @Caffeee 💞💞