هرعملى كه انجام ميدهى دانه ايست كه ميكارى و هردانه اى كه ميك ...

اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ریحانه پاکار
ریحانه پاکار
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 10
شهر : تهران
hosna
hosna
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 12
شهر : مریوان
─━╤デ╦︻😜
─━╤デ╦︻😜
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : قم
هرعملى كه انجام ميدهى
دانه ايست كه ميكارى
و هردانه اى كه ميكارى
را روزى درو خواهى كرد
زندگيت هرگزتغيير
نخواهد كرد اگر
انتخاب هايت راتغییر ندهی
دانه هایی ازجنس نوروعشق بکار
تاجهانت زیبا و قلبت شادباشد
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 12

هرعملى كه انجام ميدهى دانه ايست كه ميكارى و هردانه اى كه ميكارى را روزى درو خواهى كرد زندگيت هرگزتغيير نخواهد كرد اگر انتخاب هايت راتغییر ندهی دانه هایی ازجنس نوروعشق بکار تاجهانت زیبا و قلبت شادباشد