هر آدمی باید یکی رو داشته باشه که به جای دوست دارم مثل داریو ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Yasi
Yasi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
Ahmad Saadat
Ahmad Saadat
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
fateme
fateme
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 6
شهر : قوچان
هر آدمی باید یکی رو داشته باشه که به جای دوست دارم مثل داریوش بهش بگه"ببین!تمام من شدی"


Leito @Red_Worlds
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 35

هر آدمی باید یکی رو داشته باشه که به جای دوست دارم مثل داریوش بهش بگه"ببین!تمام من شدی" Leito @Red_Worlds