دعاى امروز الهی غصه توقلبت بمیره تنت سالم،دلت روزی نمیره درد ...

دعاى امروز الهی غصه توقلبت بمیره تنت سالم،دلت روزی نمیره درد ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
shahab
shahab
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 17
شهر : شیراز
Atosa
Atosa
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : بافت

دختر | سن : 10 | محبوبیت : 5
شهر : کرمانشاه
دعاى امروز
الهی غصه توقلبت بمیره
تنت سالم،دلت روزی نمیره
دردوغم ازتوجدا
صاحب قلبت خدا
الهی هرکجا
هستی
خدا برصحن قلبت گل بپاشه
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 16

دعاى امروز الهی غصه توقلبت بمیره تنت سالم،دلت روزی نمیره دردوغم ازتوجدا صاحب قلبت خدا الهی هرکجا هستی خدا برصحن قلبت گل بپاشه بزن_رولینک👇