گویند بهشت و حور و کوثر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد پ ...

گویند بهشت و حور و کوثر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد پ ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Masoud. 0098
Masoud. 0098
دختر | سن : 74 | محبوبیت : 1
شهر : مریوان
Abol_mj
Abol_mj
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : بردسكن
محسن شهری
محسن شهری
دختر | سن : 43 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوی می و شیر و شهد و شکر باشد
پر کن قدح باده و بر دستم نه
نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد.


..╲\ ╭💚
╭ ♥️ ╯
💚╯\╲
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 47

گویند بهشت و حور و کوثر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد پر کن قدح باده و بر دستم نه نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد. ..╲\ ╭💚 ╭ ♥️ ╯ 💚╯\╲