هیچ وقت با یک زن کل کل نکنید سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💖👑Lile👑💖
💖👑Lile👑💖
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 3
شهر : تبریز
......
......
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
?e?
?e?
دختر | سن : 96 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
هیچ وقت با یک زن کل کل نکنید

سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟
- جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
- جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند.

سوال: چرا خانم ها دو برابر مردها حرف میزنند؟
جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است.
جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند

سوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟
جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است.
جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً یک چیز بهتر بیافریند.

سوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟
جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است.
جواب زن: به همان دلیلی که CPU های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند.

سوال: چرا مرد را قیّم و سرپرست زن میدانند؟
جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند.
جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم همونجوری بمونند.

سوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟
جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است.
جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود.

نتیجه اخلاقی:
هیچ وقت با یه زن کل کل نکنید 😉

@LifeC0m 👈🏻 کانال صدای زندگی
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 8

هیچ وقت با یک زن کل کل نکنید سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟ - جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند - جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند. سوال: چرا خانم ها دو برابر مردها حرف میزنند؟ جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است. جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند سوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟ جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است. جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً یک چیز بهتر بیافریند. سوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟ جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است. جواب زن: به همان دلیلی که CPU های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند. سوال: چرا مرد را قیّم و سرپرست زن میدانند؟ جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند. جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم همونجوری بمونند. سوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟ جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است. جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود. نتیجه اخلاقی: هیچ وقت با یه زن کل کل نکنید 😉 @LifeC0m 👈🏻 کانال صدای زندگی