منتظرم... مثل یک آهنگ قدیمی در آرشیو رادیو زنگ بزن ...! بگو ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
✴Donya✴
✴Donya✴
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : اصفهان
L♡VE 😘
L♡VE 😘
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
?ADEL? Mersdraie
?ADEL? Mersdraie
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 5
شهر : مشهد
منتظرم...

مثل یک آهنگ قدیمی در آرشیو رادیو
زنگ بزن ...!
بگو که می خواهی مرا بشنوی ...!
🌻🌻🌻
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 21

منتظرم... مثل یک آهنگ قدیمی در آرشیو رادیو زنگ بزن ...! بگو که می خواهی مرا بشنوی ...! 🌻🌻🌻