سلام به🌺سه شنبه🌺خوش امدیدن دعایم گرچه گیرا نیست دعایت میکنم ...

سلام به🌺سه شنبه🌺خوش امدیدن دعایم گرچه گیرا نیست دعایت میکنم  ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
👿دخـــَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✾ٖٖٖٖٓ🍁ु
👿دخـــَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✾ٖٖٖٖٓ🍁ु
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : گلوگاه
 -
-
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
:):
:):
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
سلام به🌺سه شنبه🌺خوش امدیدن

دعایم
گرچه گیرا نیست
دعایت میکنم امروز
نمیدانم چه میخواهی
از اوخواهم برای تو
هرآنچه در دلت خواهی
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 13

سلام به🌺سه شنبه🌺خوش امدیدن دعایم گرچه گیرا نیست دعایت میکنم امروز نمیدانم چه میخواهی از اوخواهم برای تو هرآنچه در دلت خواهی #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA