زندگی مانند آینه است .. اگر به او لبخند بزنی اون هم به تو لب ...

زندگی مانند آینه است .. اگر به او لبخند بزنی اون هم به تو لب ...
اخبار تبريزمن

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
صدایم کن
صدایم کن
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : اردبیل
Rey
Rey
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
بب ری
بب ری
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : قصرشیرین
زندگی مانند آینه است ..
اگر به او لبخند بزنی
اون هم به تو لبخند خواهد زد.
صبح تون با لبخند شاد شاد
صبح بخیر

@tabrizeman
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 9

زندگی مانند آینه است .. اگر به او لبخند بزنی اون هم به تو لبخند خواهد زد. صبح تون با لبخند شاد شاد صبح بخیر @tabrizeman