زندگى پارادوکسی از اضداد است مطیع میشوی تا اقتدار را بیاموزی ...

زندگى پارادوکسی از اضداد است مطیع میشوی تا اقتدار را بیاموزی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
-//Masoomeh♡
-//Masoomeh♡
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : کرج
M K
M K
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : سمنان
Fati
Fati
دختر | سن : 79 | محبوبیت : 3
شهر : بهار
زندگى پارادوکسی از اضداد است
مطیع میشوی تا اقتدار را بیاموزی.
شاگرد جاهل میشوی ،
تا آگاهی و دانایی را بیاموزی.
منضبط و مقید میشوی ،
تا رهایی و آزادی را تجربه کنی

#زندگی

🆔 @Asrar_Daroun
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 10

زندگى پارادوکسی از اضداد است مطیع میشوی تا اقتدار را بیاموزی. شاگرد جاهل میشوی ، تا آگاهی و دانایی را بیاموزی. منضبط و مقید میشوی ، تا رهایی و آزادی را تجربه کنی #زندگی 🆔 @Asrar_Daroun