زن : میشه کمکم کنی باغچه رو مرتب کنم؟ مرد : تو فکر کردی من ب ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sam_ira
Sam_ira
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 8
شهر : آباده
파리사❤
파리사❤
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : هشترود
پرستو
پرستو
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 7
شهر : مشهد
زن : میشه کمکم کنی باغچه رو مرتب کنم؟

مرد : تو فکر کردی من باغبونم؟
زن : زیر ظرفشویی آب میچکه،میشه درستش کنی؟
مرد : تو فکر کردی من لوله کشم؟ ...
زن : لولای در خیلی وقته خرابه،کمک میکنی درستش کنم؟
مرد : واقعا که! تو فکر کردی من نجارم؟
عصری که آقا از سر کار برمیگرده خونه می بینه همه چی درست شده!
با خوشحالی به زنش میگه:
آفرین من میدونستم تو خیلی زرنگی!
زن : من درست نکردم!
مرد همسایه درستشون کرد ودر عوض ازم خواست یا یه ساندویچ همبرگر بهش بدم یا یه بوسس !
مرد : حتما تو بهش همبرگر دادی .نه؟
زن : تو فکر کردی من گارسون رستورانم ؟!😏😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کانال صدای زندگی ↯
https://telegram.me/joinchat/AAAAADv2qXofPlXe67hy1w
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 7

زن : میشه کمکم کنی باغچه رو مرتب کنم؟ مرد : تو فکر کردی من باغبونم؟ زن : زیر ظرفشویی آب میچکه،میشه درستش کنی؟ مرد : تو فکر کردی من لوله کشم؟ ... زن : لولای در خیلی وقته خرابه،کمک میکنی درستش کنم؟ مرد : واقعا که! تو فکر کردی من نجارم؟ عصری که آقا از سر کار برمیگرده خونه می بینه همه چی درست شده! با خوشحالی به زنش میگه: آفرین من میدونستم تو خیلی زرنگی! زن : من درست نکردم! مرد همسایه درستشون کرد ودر عوض ازم خواست یا یه ساندویچ همبرگر بهش بدم یا یه بوسس ! مرد : حتما تو بهش همبرگر دادی .نه؟ زن : تو فکر کردی من گارسون رستورانم ؟!😏😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کانال صدای زندگی ↯ https://telegram.me/joinchat/AAAAADv2qXofPlXe67hy1w