🔰بر اساس تحقیقات اگر نتوانستید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه ...

🔰بر اساس تحقیقات اگر نتوانستید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Asal Porashor
Asal Porashor
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : لنگرود
 -
-
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 7
شهر : مشهد
?〰jaunty〰?
?〰jaunty〰?
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
🔰بر اساس تحقیقات اگر نتوانستید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه روی یک پا بایستید (☝️) اندام های داخلی شما باهم هماهنگی ندارند و بدن شما دارد به سمت پیری میرود!

ارسال کنید

🆔 @danestanihayekhob
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 9

🔰بر اساس تحقیقات اگر نتوانستید با چشمان بسته بیش از 10 ثانیه روی یک پا بایستید (☝️) اندام های داخلی شما باهم هماهنگی ندارند و بدن شما دارد به سمت پیری میرود! ارسال کنید 🆔 @danestanihayekhob