معتادان تلفن های هوشمند در شانگهای در حال حاضر در معرض خطر ح ...

معتادان تلفن های هوشمند در شانگهای در حال حاضر در معرض خطر ح ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
میری
میری
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 5
شهر : رومشکان
Mahsa
Mahsa
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : بوشهر
†ngn
†ngn
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : اراک
توضیحات : من وقتی داشتم پرواز میکردم تو تازه داشتی پرباز میکردی بیب😹🖕🏾✨
معتادان تلفن های هوشمند در شانگهای در حال حاضر در معرض خطر حواس پرتی در هنگام عبور از خیابان هستند و می توانند چشم خود را همچنان روی صفحه نمایش گوشی های خود نگه دارند. نخستین چراغ پیاده روی عابران پیاده رو چین در منطقه بوند استفاده شد.

سرامیک های روشنایی که در پیاده رو جاسازی شده اند می توانند از رنگ سبز به قرمز به طور همزمان با سیگنال های ترافیک تغییر کنند، به طوری که توجه هر دو عابر پیاده و رانندگان را جلب کند.

این طراحی به طرز چشمگیری توجه عابران پیاده، به ویژه افرادی که معتاد به گوشی های هوشمند هستند را به مسیر هدایت می کند تا از حواس پرتی جلوگیری شود و همچنین رانندگان به حضور عابران پیاده در شب توجه می کنند.

صرفا جهت اطلاع:
www.sje.ir
@serfan_jahate_ettela
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 3

معتادان تلفن های هوشمند در شانگهای در حال حاضر در معرض خطر حواس پرتی در هنگام عبور از خیابان هستند و می توانند چشم خود را همچنان روی صفحه نمایش گوشی های خود نگه دارند. نخستین چراغ پیاده روی عابران پیاده رو چین در منطقه بوند استفاده شد. سرامیک های روشنایی که در پیاده رو جاسازی شده اند می توانند از رنگ سبز به قرمز به طور همزمان با سیگنال های ترافیک تغییر کنند، به طوری که توجه هر دو عابر پیاده و رانندگان را جلب کند. این طراحی به طرز چشمگیری توجه عابران پیاده، به ویژه افرادی که معتاد به گوشی های هوشمند هستند را به مسیر هدایت می کند تا از حواس پرتی جلوگیری شود و همچنین رانندگان به حضور عابران پیاده در شب توجه می کنند. صرفا جهت اطلاع: www.sje.ir @serfan_jahate_ettela