داداش برادر ... ستون و حامی... هر چی بگیم نمیتونیم این احساس ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
陰Jᴀʏᴅᴇɴ
陰Jᴀʏᴅᴇɴ
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
°Paniz°
°Paniz°
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Baharesalamati
Baharesalamati
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
داداش
برادر ...
ستون و حامی...
هر چی بگیم نمیتونیم این احساس رو درست تعریف کنیم.♥️

NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 7

داداش برادر ... ستون و حامی... هر چی بگیم نمیتونیم این احساس رو درست تعریف کنیم.♥️ NiNa @Kafiha