اغلب بهترین قسمتهای زندگی زمانی بوده اند که هیچ کاری نکرده ا ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
???
???
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : سارئ
?Shirin
?Shirin
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 6
شهر : بروجرد
توضیحات : گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، دائم برای تو....❤
Raha
Raha
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : نور
اغلب بهترین قسمتهای زندگی زمانی بوده اند که هیچ کاری نکرده ای و نشسته ای درباره ی زندگی فکر کرده ای.
منظورم اینست که مثلن می فهمی که همه چیز بی معناست، بعد به این نتیجه می رسی که خیلی هم نمی تواند بی معنا باشد.
چون تو می دانی بی معناست و همین آگاهی تو از بی معنا بودن، تقریبن معنایی به آن می دهد.
می دانی منظورم چیست؟ بدبینی خوش بینانه

👤چارلز بوکوفسکی
📚عامه پسند

1991 @kafiha
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 6

اغلب بهترین قسمتهای زندگی زمانی بوده اند که هیچ کاری نکرده ای و نشسته ای درباره ی زندگی فکر کرده ای. منظورم اینست که مثلن می فهمی که همه چیز بی معناست، بعد به این نتیجه می رسی که خیلی هم نمی تواند بی معنا باشد. چون تو می دانی بی معناست و همین آگاهی تو از بی معنا بودن، تقریبن معنایی به آن می دهد. می دانی منظورم چیست؟ بدبینی خوش بینانه 👤چارلز بوکوفسکی 📚عامه پسند 1991 @kafiha