با این وضعی که گزارشگر بازی به همام طارق میگه الحاجی گرو، اگ ...

EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sahra
Sahra
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : ایرانشهر
Ashkan
Ashkan
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
T banoo ...
T banoo ...
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 24
شهر : قم
با این وضعی که گزارشگر بازی به همام طارق میگه الحاجی گرو، اگه نیمه دوم الحاجی گرو به زمین بیاد، گزارشگر میخواد بگه دوتا الحاجی گرو در زمین داریم 😐

🆔 @EsteghlalPage
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 8

با این وضعی که گزارشگر بازی به همام طارق میگه الحاجی گرو، اگه نیمه دوم الحاجی گرو به زمین بیاد، گزارشگر میخواد بگه دوتا الحاجی گرو در زمین داریم 😐 🆔 @EsteghlalPage