بدترین سرمشقی که به جامعه می‌توان داد این است که قانون بنهند ...

بدترین سرمشقی که به جامعه می‌توان داد این است که قانون بنهند ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N
N
دختر | سن : 84 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
دیال آبادی
دیال آبادی
دختر | سن : 49 | محبوبیت : 2
شهر : البرز
رستمی
رستمی
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
بدترین سرمشقی که به جامعه می‌توان داد این است که قانون بنهند اما رعایتش نکنند، و بدتر از آن این است که خودِ قانونگذار قانون را بشکند.

#نیکولو_ماکیاولی

💢 @EnsanamArezust
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 9

بدترین سرمشقی که به جامعه می‌توان داد این است که قانون بنهند اما رعایتش نکنند، و بدتر از آن این است که خودِ قانونگذار قانون را بشکند. #نیکولو_ماکیاولی 💢 @EnsanamArezust