کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ دلی هی بگویم بعَلی ٍ بعلی بعل ...

کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ دلی هی بگویم بعَلی ٍ بعلی بعل ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
♧ali\r.p
♧ali\r.p
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : فومن
M.K
M.K
دختر | سن : 48 | محبوبیت : 3
شهر : همدان
Yones
Yones
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 0
شهر : سارئ
کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ دلی
هی بگویم بعَلی ٍ بعلی بعلی
مطلعُ الفجرشب قدر، سلام تو خوش است
اُدخلوها بسلام ٍ ابدیّ ٍ ازلی

صرفا جهت اطلاع:


تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 21

کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ دلی هی بگویم بعَلی ٍ بعلی بعلی مطلعُ الفجرشب قدر، سلام تو خوش است اُدخلوها بسلام ٍ ابدیّ ٍ ازلی صرفا جهت اطلاع: