خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و ...

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Parastoo Salimi
Parastoo Salimi
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 14
شهر : ورامین
❤ ??
❤ ??
دختر | سن : 66 | محبوبیت : 1
شهر : داراب
S : m
S : m
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : بجنورد
خبر آوردند که امشب از
هزار شب بهتره
ویک اتفاق ویژه می افتد
و آن اینکه امشب
دست ملکوت به طرف
زمین کشیده میشود
دوستان
دراین شب ملکوتی
ماراهم دعاکنید


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 24

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده میشود دوستان دراین شب ملکوتی ماراهم دعاکنید