خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و ...

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : اردستان
✧||خاطـkhisـرات||✧
✧||خاطـkhisـرات||✧
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
?Elin?
?Elin?
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : ارومیه
خبر آوردند که امشب از
هزار شب بهتره
ویک اتفاق ویژه می افتد
و آن اینکه امشب
دست ملکوت به طرف
زمین کشیده میشود
دوستان
دراین شب ملکوتی
ماراهم دعاکنید


تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 33

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتره ویک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده میشود دوستان دراین شب ملکوتی ماراهم دعاکنید