کشوری که کف خیابانش منطق و علم می فروشند و پشت ویترین مغازه ...

کشوری که کف خیابانش منطق و علم می فروشند و پشت ویترین مغازه  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
عشق آبی من
عشق آبی من
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : مینودشت
🕷غۗزۙۙلۗ نۣۗـۙيۣۗہكۣۗـۙوۣتۣۗـۙ
🕷غۗزۙۙلۗ نۣۗـۙيۣۗہكۣۗـۙوۣتۣۗـۙ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
حسام
حسام
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
توضیحات : مرد 30ساله
کشوری که کف خیابانش منطق و علم
می فروشند و پشت ویترین مغازه های لوکس، وسایل آرایش صورت و بزک ظاهر ؛
مطمئنا امید و انتظاری
از مردمانش نیست...!

NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/08/27 | بازدید این مطلب : 7

کشوری که کف خیابانش منطق و علم می فروشند و پشت ویترین مغازه های لوکس، وسایل آرایش صورت و بزک ظاهر ؛ مطمئنا امید و انتظاری از مردمانش نیست...! NiNa @Kafiha